• banner

Oferta

Tłumacz języka angielskiego oferuje:

Tłumaczenia przysięgłe

 • akty stanu cywilnego
 • akty urodzenia
 • akty ślubu
 • akty zgonu
 • zaświadczenia o miejscu zamieszkania
 • zaświadczenia o pobieraniu różnorodnych zasiłków
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach (rocznych i innych)
 • wydruki bankowe
 • listy intencyjne
 • wszelkiego rodzaju opinie
 • referencje
 • wszelkie dokumenty sądowe (akty oskarżenia, pozwy, pisma sądowe, protokoły z przesłuchań, wyroki sądowe, orzeczenia biegłych, testamenty, itp.)
 • streszczenia prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich)
 • dyplomy ukończenia szkół na różnym poziomie
 • świadectwa szkolne

 • zaświadczenia o pracy za granicą
 • zwolnienia lekarskie
 • orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności
 • dokumenty samochodowe (umowy kupna-sprzedaży, dowody rejestracyjne, ubezpieczenia samochodowe)
 • umowy o pracę
 • świadectwa pracy
 • kontrakty i umowy pomiędzy firmami
 • akty notarialne

Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne

 • krótsze i dłuższe utwory literackie
 • teksty medyczne
 • teksty chemiczne
 • teksty biologiczne
 • teksty geograficzne
 • teksty z zakresu przedsiębiorczości
 • teksty z zakresu prawa i administracji
 • teksty z zakresu ekonomii
 • teksty z zakresu gospodarki

Logo